GFF 20 presentation

Med Adriana Rosati (scenograf) och Astrid Hallén (voice over skådesperale)