Ny dikt “Dagarnas antal”

En ny dikt på svenska, till och om min mor. Översatt från italienska med hjälp av Mikael Moiner 

Dagarnas antal

21 757
dagarnas
antal
som du har levt,
mor.

59 år
7 månader
en handfull av dagar.

För mig också
idag
21 757 dagar

jag lever,
mor.

Klockan sju på morgonen nu
och du
denna dag
var död,
sedan två timmar.

Jag har levt längre än du
sedan två timmar.

Vad kan jag slutföra
Här
Idag
åt dig?

Hur kan jag göra tiden
Betydelsefull
Rättfärdig
Fruktbar,
denna skänkta tid?

Hur kan jag flitiggöra
dina förbrända händer i urnan
fullborda det du lämnat ogjort
jag
ditt mest ofullständiga verk
din stora ånger
din flicka, tjej
den övergivna otyglade
som jag inte längre är.

Du vilar i frid
Må du vila i frid

Jag ska försöka det Goda
ditt verk är fullständigt
oaktat
hatets slänggunga
avundsjukans karusell
som jag inte kan låta bli att åka
någon minut
eller timme
varje dag.

Denna dag har jag väntat på i åratal
full av skam.
Varför jag
men inte du,
stackars kvinna?

Från och med idag
varje timme
mer dyrbar.